Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

YENi 1 SiSTEM; BOSCH iBOOSTER

Güvenlik, konfor ve maliyeti düşürmek için 
yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor, firmalar.
Bir çok marka, kullandığımız teknolojileri üretmeye devam ederken daha iyisi için çalışmalarını sürdürüyor.Bu yeniliklerden biri otomotiivin görünmeyenlerinden  ancak güvenlik için olmazsa
olmazlardan biri olan Bosch'tan geliyor..
 Akıllı kontrol sistemi,frenleme gücünü ve sürücü güvenliğini arttırıyor
„ Hibrit ve elektrikli taşıtlarda neredeyse tüm frenenerjisini geri kazanarak aracın mümkün olan en uzun mesafeyi kat etmesinisağlıyor
„ Frenleme basıncını üç kat daha hızlı oluşturarak bağımsız otonom acil durum frenlemesinde fren mesafesini kısaltıyor

„ Eski sistemlerden üç kat daha hızlı şekilde, tam frenleme basıncı

Bosch, sürücü frenleme işlemini başlattığında duruma bağlı destek sağlayan bir elektromekanik fren güçlendirici olan iBooster sistemini geliştirdi. Bosch Şasi Sistemleri KontrolBölümü Başkanı Gerhard Steiger. “iBooster hibrit ve elektrikli taşıtları dahada etkin hale getirirken fren mesafelerini de kısaltarak güvenliği daha dageliştiriyor” dedi. iBooster, Bosch’un her türlü taşıt konfigürasyonu içinuygun bir fren sistemini bir araya getirebilmesini sağlayan modüler bileşenyelpazesini tamamlıyor. Seri üretimdeki üç model için bu inovasyonun üretimine2013 yılında başlanacak. Orta vadede, iBooster birçok taşıttaki geleneksel frengüçlendiricilerin yerini alacak. 
 
Son yıllarda, otomobil fren sistemleri hiçolmadığı kadar güçlü hale geliyor. Özellikle ABS ve ESP sistemleri, güvenliğiciddi ölçüde arttırmasının ardından, aynı dönemde, fren gücünün artırılmasındabenimsenen standart vakum bazlı yaklaşım ise neredeyse aynı kaldı. Bugünekadar, fren enerjisinin geri kazanımının kapsamı kısıtlı kalırken, sürücününpedal gücü ise sadece önceden belirlenmiş tek bir ölçüde artırılabiliyordu.

Seyahat mesafesini artırmak için daha yüksekenerji geri kazanımı

Hibrit ve elektriklitaşıtların, daha fazla seyahat mesafesi ve yakıt verimliliğine ulaşabilmek içinfren sırasında mümkün olduğunca çok elektrikli tahrik enerjisini geri kazanmasıgerekir. İdeal durum, otomobilin sadece elektrik motorunun kinetik enerjiyielektriğe dönüştürmesinden ötürü yavaşlatılmasıdır. Bu sistem, değerlienerjinin fren yoluyla kaybedilmesinin de önüne geçer. Bosch iBooster, sadeceelektrik motoru kullanılarak 0,3 g’ye varan yavaşlama oranlarının eldeedilmesini sağlayıp tipik frenleme operasyonlarında kaydedilen enerjininneredeyse tamamını geri kazanıyor. Bu sayede, günlük trafikteki tüm genel frenmanevralarını enerjiye çevirebiliyor. Frene daha güçlü şekilde basılmasıhalinde ise, iBooster fren merkez silindirini kullanarak ihtiyaç duyulan ekfren basıncını geleneksel yoldan üretiyor. Pedal kesinlikle normal bir hisverdiğinden, sürücü motor ile frenlerin birbiriyle ahenkli etkileşimininfarkına dahi varmıyor.
Bosch, istendiğindeduruma bağlı destek için iki aşamalı dişli birimi üzerinden fren güçlendirmeninderecesini kontrol etmek amacıyla iBooster’a bir de motor entegre etti. Busistem, günümüzde doğrudan içten yanmalı motor veya bir vakum pompası yardımıylavakum yaratılmasını içeren maliyetli ve devamlı işlemi de ortadan kaldırıyor.Böylece sadece başlı başına yakıt tasarrufu yapmakla kalmıyor, aynı zamandadur-kalk veya boş viteste ilerleme gibi zamanlar boyunca motoru durdurarakyakıt tasarrufu sağlayan fonksiyonların daha kapsamlı şekilde kullanılmasına daimkan veriyor.

Daha fazla güvenlik ve daha fazla konfor

Elektromekanik konseptinsunduğu avantajlar bunun da ötesine geçiyor. Önceden uyaran acil frenlemesisteminin tehlikeli bir durum tespit etmesi halinde, iBooster sadece 120milisaniye içinde, yani eski sistemlerden üç kat daha hızlı şekilde, tamfrenleme basıncı oluşturuyor. Dolayısıyla, acil durumlarda iBooster sistemi,taşıtı geleneksel bir fren sistemi kullanan bir sürücüden daha hızlı durdurabiliyor.iBooster, aynı zamanda ACC’nin taşıtı yavaşça durdurma görevini de üstlenerekbunu rahat ve gürültüsüz şekilde gerçekleştiriyor. Ortam sesleri içlerinde çokdaha fazla dikkat çektiği için bu, sessiz elektrikli taşıtlar için özelliklecazip bir seçenek.
Karakteristik frenperformans ivmelerini belirleme becerisi geliştiricilere pedalın verdiği hissitayin etme ve müşterinin markaya özel arzularına uyarlama özgürlüğünü de veriyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..