Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

Grus Grus Nedir? Ne değildir?

Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan turnayı (Grus grus) korumak için yeni bir proje başlatıldı. Ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95’inin barındığı Çukurova Deltası’nda yürütülecek Turnalar Hep Uçsun Projesi, türün kışlama alanındaki güncel durumunu ortaya koyarken doğal yaşam alanlarında güven içinde varlığını sürdürmesini sağlamayı
amaçlıyor. 

Toplumların kültürel yaşamında önemli bir yeri olan turna, sürü halinde göç eden bir kuştur. Dünyada 15 türü bulunan turnanın sadece bir türü (Grus grus) Türkiye’de yaşamaktadır ve doğal yaşam alanlarının kaybı yüzünden tehdit altındadır. Bahar ve yaz aylarında kuzeye giden turnalar, kışı geçirmek için güneye dönerler. Çukurova Deltası, ülkemizde turnaların kışladığı alanların başında gelmektedir. 

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman “Bu yıl 25. yılını kutladığımız Brisa olarak WWF-Türkiye ile tehlike altındaki bir türümüzü korumak amacıyla Turnalar Hep Uçsun Projesi’ni başlattığımız için mutluyuz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan turnanın neslinin devamı, bugünden atılacak sağlam adımlara bağlı. Proje ile gelecek nesillerin, hem doğal hem de kültürel bir zenginlik olan bu muhteşem türü tanımalarına ve onunla birlikte yaşamayı sürdürmelerine katkı sağlamayı 
diliyoruz,” dedi. 
Turnaların kış aylarında kuzeyden güneye göç ettiklerini hatırlatan WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise “Türün üreme alanlarına dair pek çok araştırma var; ancak kışlama alanlarında düzenli ve sistemli bir izleme yapılmıyor. Brisa ile başlattığımız Proje kapsamında özellikle kışlama alanına ve buradaki tehditlere odaklanıyoruz. Çukurova Deltası’nda 2013 ve 2014 kış sezonunda yürüteceğimiz çalışmalarla turna popülasyonunu belirlemenin yanı sıra türün kışlama alanındaki davranışlarını da inceleyeceğiz. Bu açıdan Proje, türün korunması için hazırlanmakta olan Ulusal Turna Eylem Planı’nın uygulanmasına katkı sağlayacak,” dedi.

1 yorum:

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..