Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

OTEKON ve TÜBİTAKTÜBİTAK desteğinde yapılan alternatif enerjili araç yarışları
bu sene 05-11 Temmuz 2010 tarihleri arasında İzmir Yarış Pisti’nde yapılacak.
Türkiye’nin her yerinden üniversite takımlarının kendi ürettikleri araçlarla katıldığı TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları Yarışı’nın bu yıl altıncısı, TÜBİTAK Hidromobil’in ise dördüncüsü gerçekleştirilecek.
Alternatif enerji kaynakları konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmak, üniversite öğrencilerini takım çalışmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ürünler ortaya koymaya özendirmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları Yarışı ve
TÜBİTAK Hidromobil Hidrojen Arabaları Yarışı, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini üretime geçirebilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine de imkan sağlıyor.Yarışlara katılacak olan araçların bazılarının isimleri şöyle; Hidroana Devrim, Hidroana Evrim, Hidroket, Hidromobil, Katremobil, Hidrofıstık, Hükümdar, Hidro Ayyıldız, Targek, Timsah, Yıldız, Hidroktü, Sett...

7 ve 8 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekletirilecek olan Otomotiv Teknolojileri Kongresi'nin
Basın Bildirgesi yayınlandı.
5. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ – OTEKON 2010

Otomotiv sektörü birçok sektörü etkileyen, iş hacmi, istihdam ve ekonomiye katkı açısından katma değeri çok yüksek olan güçlü bir sektördür. Otomotiv sektörü; yarattığı yüksek katma değer, yüksek istihdam, rekabetçi yapısı ve bünyesinde çok fazla sayıda teknolojiyi barındırması nedeniyle Araştırma-Teknoloji Geliştirme faaliyetlerini tetiklemesi gibi özelliklerinden dolayı da Türkiye için son derece önemli ve stratejiktir. Otomotiv Endüstrisi gelinen süreçte toplam Türkiye ihracatının beşte birini gerçekleştirmekte ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu gelişmeyi sürdürmek, öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için teknolojiye dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmak gerekmektedir. Bu nedenle, otomotiv alanında lider durumunda olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uluslararası standartlarda otomotiv ile ilgili araştırma altyapıları oluşturulması, araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesi için Otomotiv Mühendisliği lisans ve lisansüstü programlarının açılması ve Kongrelerin düzenlenmesi gerekmektedir.
Ulusal ve uluslararası kongreler bilim ve teknolojik gelişmelerin görüşülmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması bakımından çok önemlidir. Konferanslar, otomotiv sektörü ile alakalı kişileri ve kuruluşları bir araya getirmek, bu kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlayarak, otomotiv sektöründe ATG (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme) çalışmalarını geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Uludağ Üniversitsi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından ilk olarak 2002’ de düzenlenmiş olan Otomotiv Teknolojileri Kongresi’ nin beşincisi OTEKON2010, 7 - 8 Haziran 2010 tarihinde Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü tarafından Bursa’ da uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecektir. Geleneksel hale dönüştürülen OTEKON Kongreleri bilimsel içerik düzeyi ve çıktılarının etkisi açısından otomotiv alanında öncü olmuş ve bu özelliğini sürdüren tek Ulusal Kongredir.
5. Otomotiv Teknolojileri Kongresinin (OTEKON2010) amacı, otomotiv sektörü ile ilgili kişileri ve kuruluşları bir araya getirmek, bu kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlayarak, otomotiv sektöründe ATG (araştırma ve teknoloji geliştirme) çalışmalarını geliştirmeye katkıda bulunmaktır. OTEKON2010’ a Üniversiteler ve Otomotiv Sektörü Kuruluşlarından gönderilen bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sonucu 98 bildirinin Kongrede sunulması uygun bulunmuştur.
...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..