Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

"Bosch otomatik sürüş konusundaki güçlerini bir araya getiriyor"

 Otomobil ve otomotiv deyince hep araç markaları aklımıza geliyor. Aslında bu işin görünmeyen kahramanları var; çoğu araçta kullanılan fren gbi, abs gibi bir çok parça bu isimsiz kahramanlar diyebileceğiimiz firmalarca imal ediliyor.
Üretimde ve bakımda önemli rol oynayan hayati önemde ki
(otomobilin içinde olduğundan!) görünmezlerden  birçoğu da Bosch  ürünü..

 Bosch farklıiş alanlarını birleştirerek otomatik sürüş alanındaki güçlü yönlerini bir arayagetiriyor
 30 e-mobiliteprojesinde seri üretime 2014 yılında başlanıyor
Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch Otomotiv Teknolojileri’nin, 2013 yılı satışlarındabeklenen yüzde 5’lik artış, ticaret sektörünün küresel otomobil üretimindendaha hızlı büyüyeceği anlamına geliyor. Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu ve AraştırmaGeliştirme Bölümü Başkanı Dr. Volkmar Denner, Frankfurt’ta gerçekleştirilen 65.Uluslararası Motor Show’da (IAA) şirketin iş geliştirme çalışmaları hakkındakonuştu. Bosch, Otomotiv Teknolojileri iş kolunun bu sene, yüzde 6
civarındavergi öncesi satış kazancı elde etmesinin beklendiğini söyleyen Denner, BoschGrubu’nun genelinde ise, öngörüler doğrultusunda yüzde 2 ila 4 arası büyümekaydedilmesi beklendiğini bildirdi.

Çin ve Kuzey Amerika’da büyüme; Avrupa’da kademeliiyileşme

Bosch’un tahminlerinegöre, dünyadaki otomobil üretimi önümüzdeki dönemde yaklaşık yılda ortalamayüzde 3 oranında artış sağlayacak. Denner “Kuzey Amerika ve Çin küreselotomotiv sektöründeki büyümede başı çekerken Avrupa’da ise kademeli bir iyileşmegörülecek” diye belirtiyor. Bu iyileşmenin bir göstergesi olarak, DennerAvrupa’daki binek otomobillerin ortalama yaşının yaklaşık 9 yıl ile rekoryüksekliğe ulaştığına işaret ediyor. Orta vadede bu oran, sürücülerin kullanılmışotomobillerini yeni taşıtlar ile değiştireceği anlamına geliyor. Denner, KuzeyAmerika’da mevcut kayıtlı taşıt filosunun yaşının ortalama 11 olduğunu, bölgedeyeni otomobillere olan talebin yükselişte olmasının altında da bunun yattığınıbelirtiyor.

Bu sebepten ötürü, gelişmekteolan piyasalardaki faaliyetlerini yoğunlaştıran Bosch, 2011 ve 2013 yıllarıarasında Asya-Pasifik bölgesinde yaklaşık 2,8 milyar Avro tutarında yatırımgerçekleştirdi. Bu, Bosch stratejisinin de sektördeki trendler doğrultusundailerlediğini gösteriyor: 2005-2015 yılları arasında, Japon ve Alman otomotiv şirketleriyurtdışındaki üretimlerinin payını yarıdan üçte ikiye çıkarmış olacaklar. Denner,“Küreselleşmiş bir tedarikçi olarak, Bosch müşterilerinin uluslararasıstratejisine uyum sağlıyor,” diyor. Bosch bugün halen 95 üretim ve 50 geliştirmelokasyonundan oluşan küresel ağı ile dünyanın dört bir yanında otomobilsektöründeki müşterilerinin yakınında yerini almış bulunuyor. Bu yılın sonunakadar, şirketin dünyanın dört bir yanındaki araştırma ve geliştirmefaaliyetlerinde yer alan çalışanlarının sayısı 36.000’e ulaşmış olacak. Ayrıca,Bosch Stuttgart yakınlarındaki Renningen’de yapacağı yeni araştırma merkezinede 300 milyon Euro civarında bir yatırım gerçekleştiriyor.

İçten yanmalı motordantam elektrikli tahrik tertibatına
Bosch'un yoğun araştırmafaaliyetleri, şirketin elektrikli tahrik ve güvenlik sistemleri alanındakipazar ve inovasyon lideri konumunu sağlamlaştırmasında da belirleyici bir rol oynadı.Dizel ve benzinli motorlarda ise halen yakıt tasarrufu potansiyeli bulunuyor:gerçekleştirilecek yeni küçültme ve gelişmiş yanma verimliliği ile 2012düzeylerine kıyasla yüzde 20 düzeyinde ek yakıt tasarrufu gerçekleştirilebilecek.Bu optimize teknoloji sayesinde, 2020 yılından itibaren Avrupa’da yürürlüğegirmesi beklenen katı CO2 salım standartları dahi karşılanabilecek. Araç sınıfınabağlı olarak, bu hedef farklı elektriğe geçiş düzeyleri ile gerçekleştirilebilecek.Burada, Bosch kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor. Örneğin, boost geri kazanımsistemi, 48 voltluk jeneratörü ve kompakt lityum-iyon pili ile makul fiyatlıbir giriş düzeyi hibrit. Bosch portföyü, güçlü takılabilir hibritler iletamamlanıyor. 2014 yılına kadar şirket, kompakt otomobiller için tam elektriksisteminden elektrikli spor otomobile kadar e-mobilite ile ilişkili 30 seriüretime katkıda bulunmuş olacak.

"Bosch otomatik sürüş konusundaki güçlerini bir araya getiriyor"

Dünyanın dört bir yanındaçevre koruma ve kaza önleme standartları gitgide sıkılaştırılıyor. Bu, güçaktarım organlarında elektrikli sistemlere geçilmesi, otomatik sürüş alanlarındada büyümeyi canlandıracak. Sürüş desteği alanında, pazardaki hacimlerin 2013ile 2017 yılları arasında üçte bir oranında yükselmesi bekleniyor. Günümüzde,Bosch sürücü desteği ve güvenlik sistemleri ile 5 milyar Avro tutarında yıllıksatış gerçekleştiriyor. Toplamda, bu alanlarda 5.000 Bosch mühendisi çalışıyor.

Sürücü destek sistemlerive sensör teknolojisinin geliştirilmesine ek olarak, taşıtların ağa bağlanmasıve birbirlerinden haberdar olmaları, otonom sürüş için tamamlayıcı bir roloynuyor. Gelecekte, mobil iletişim ara yüzleri üzerinden yüksek miktarlardaveri taşınacak. Bunlar aynı zamanda buluta kaydedilip analiz edilerek diğerveri kaynaklarına bağlanacak. Tüm bunların sonucunda da, taşıtlar bulunduklarıortamlara gitgide daha fazla bağlanırken taşıt sistemleri de tehlikeleri çokdaha hızlı şekilde fark edip bunlara cevap verebilecek. Örneğin, yoldaki birvirajda başlayan trafik sıkışıklığını gören bir sürücünün frene basmasıhalinde, taşıt tehlikeyi fark ederek yolda aynı noktaya doğru ilerleyen diğersürücüleri uyaracak.

Taşıtların ağa bağlanmasıalanında, iş ortakları ile birlikte çalışmalar yürüten Bosch, tam otonom sürüşümümkün kılacak teknolojileri daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar doğrultusundaişbirliği yapıyor. Örneğin Bosch, Stanford Üniversitesi’ndeki disiplinler arasıaraştırma programı Otomotiv Araştırması Merkezi’nin (CARS) kurucu üyelerindenbiri.

Her şeyin ötesinde,Bosch, 300.000’i aşkın çalışana sahip küresel bir şirket olmanın sunduğuavantajlardan da yararlanıyor. Grubun kendi içindeki çeşitli bölümler, farklı işalanlarında birbirleriyle işbirliği içindeler. Bu işbirliği, gerek otomobilleriçin yaya koruma sistemlerinde gerekse binalar için gözetim tabanlı güvenliksistemlerinde uygulamaları bulunan insan algılama teknoloji gibi inovasyonlarkonusunda gerekli. Bu kapsamda, birlikte çalışan birçok Bosch bölümü ortak biryazılım platformu kullanıyor. “Bosch, otomatik sürüşü hayata geçirmek içingüçlü yanlarını bir araya getiriyor. Gayrı resmi kanallar üzerinden şirket içiittifaklar geliştiriyoruz.”

Yazılım sistemleriningeliştirilmesine odaklanan bir iştirak olan Bosch Software Innovations,nesnelerin ve hizmetlerin internetini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olançözümler sunuyor. Bu ise, taşıtların ağa bağlanmasının önünü açıyor. Şirketinuygulamaları Bosch’un faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde kullanılıyor.Yollardaki otomobiller de en az evlerdeki buzdolapları ve fabrika ortamlarındakiambalajlama makineleri kadar nesnelerin ve hizmetlerin internetin parçasıolacak.


OtomotivTeknolojisi, Bosch Grubu’nun önde gelen iş kollarından biridir. Bu işkolu 2012mali yılında 31,1 milyar Avro satış gerçekleştirdi ve tüm grup satışının%59’unu oluşturmaktadır. Dünya çapında yedi alanda 177.000’den fazla iştirakibulunan Otomotiv Teknolojisi’nin çalışmaları; içten yanmalı motorlar, motor çevrebirimleri, alternatif sürücü kavramları, aktif ve pasif güvenlik sistemleri,yardım ve konfor fonksiyonları, araç bilgi ve iletişim için enjeksiyonteknolojisi hizmetleri ve otomotiv yedek parça üzerinde yoğunlaşmaktadır. BoschOtomotiv Teknolojisi, bugüne kadar Elektronik Motor Yönetimi, ESP® anti-patinajsistemi ve common-rail dizel teknolojisi gibi birçok yeniliği hayatageçirmiştir.
Bosch Grubu;Robert Bosch GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 50’den fazla ülkedebulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki işortakları buna dâhil edildiğinde Bosch, yaklaşık 150 ülkede temsiledilmektedir. Dünya çapındaki bu gelişim, üretim ve satış ağı büyümeye yöneliktemeli oluşturmaktadır. 2012 yılı finansal verilerine göre, yaklaşık306.000’dan fazla çalışanla 52,5 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2012 yılında yaklaşık 4,8 milyar avro harcanmış olup, dünya çapındayaklaşık 4.800 adet patent için başvuruda bulunulmuştur. Tüm ürün ve hizmetlerigöz önüne alındığında, Bosch, yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde yaşamkalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..