Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

Tübitak'tan elektrikli , hibrid motor ve altyapı için yeni çağrı var..

 Tübitak'tan çağrı varTübitak elektrikli otomobil de dahil bir çok alanda araştırma yaptığı gibi ar-ge olarakta , kendi alanlarında üretim yapan firmaları destekliyor..Belli kriter ve zaman içinde yapılan çalışmalar zaman zaman kamu oyuna açıklanırken son olarak
 6 ana alanda 20 proje için çağrı açıldı. 
Katılım için son tarih; 19.09.2014 Cuma günü.

(Bazı projeler iptal edilmiş veya yeterli olmadığı için zaman  uzatılmış gibi ihtimaller olası!)
Konuyla ilgili açıklama şu şekilde;
TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19/09/2014 olarak belirlenmiştir.

 OT0103 - Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı
OT0201 - İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı 
Ulusal Otomotiv sanayisinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında oluşturulmuş olan “OT01 – Elektrikli Ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri” başlıklı çağrı programı tekrar açılmış; ayrıca “OT02 – İçten Yanmalı Motor Teknolojileri” başlıklı yeni bir çağrı programı oluşturulmuştur. Bu programlar kapsamında proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de Otomotiv alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya girdi sağlayacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Otomotiv alanında “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere yukarıda belirtilen başlıklarda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (OT0103, OT0201). 

OT0104 - Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri Çağrısı
Her geçen yıl elektrikli araçlara olan ilgi giderek artmakta ve bu doğrultuda pazara arz edilen araç sayısı da önemli sayılara ulaşmaktadır. Yapılan araştırmalar yıllık elektrikli araç satış miktarlarının da katlanarak arttığını ortaya koymaktadır. Dünyaya bakıldığında, birçok otomobil ve ticari araç üreticisinin elektrikli araçlar üzerinde çalıştığı görülmektedir. Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda daha fazla yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, elektrikli araçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilintili olan elektrikli araç şarj teknolojilerinin geliştirilmesi, araç şebeke entegrasyonu, enerji yönetim sistemi yazılım ve donanımları, vb. konularda özgün ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojileri ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.
Otomotiv dışı diğer konular ise şu şekilde sıralanıyor;
BT0204 - Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Çağrısı
 BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı
BT0501 - Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı
BT0502 - Ekran Teknolojileri Çağrısı
   BT0601 - Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı
 EN0304 - Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı
 EN0401 - Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı
GD0301 - Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0302 - Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0303 - Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi Çağrısı
SB0102 - Tıbbi Ta
SB0204 - Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı nı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Çağrısı
 SB0204 - Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı
SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çağrısı
SU0302 - Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme Çağrısı
SU0303 - Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Çağrısı
SU0304 - Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı Çağrısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..