Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

Renault-Nissan-Mitsubishi Beraberliğinden (kapatmalı, işten çıkarmalı) Covid-19 Kararları

Covid-19'un getirdiği sağlıksal ve ekonomik zorlukları; ülkeler, firmalar, tüm bireyler yaşıyor, önümüzdeki zaman diliminde ise ne olacağı belli değil.2020'nin başından beri otomotiv bazında en çok dillendiren ve köklü önlemlere yönelik planlar açıklayan ise
 Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı oldu.






Grubun en belirgin, en somut hareketlerinden biri de İspanya ( Navara ve NV Serisi) ve Endonezya'da (Nissan) ki fabrikaları kapatmak,  Datsun'un faaliyetlerini ilk etapta azaltmak, Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC) şirketindeki Renault hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması oldu.

Konuyla ilgili Nissan ve Renault'nun yaptığı planlamalara dair açıklamalar/basın bültenleri aşağıda yer alıyor;


NISSAN, Sürdürülebilir Büyüme ve Kârlılığı Önceliklendirdiği Dönüşüm Planını Açıkladı

Nissan Motor Co., Ltd. 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve kârlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı. Maliyetleri rasyonel bir şekilde ele alarak iş yöntemlerini optimize edecek olan ve ölçeklenerek büyütülebilir yapıdaki bu plan, şirketin stratejisini, bir önceki büyüme odağından farklı bir yöne taşıyor.




Bu dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere kârlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Nissan, bu planı uygulamaya koyarak 2023 mali yılı sonuna kadar %5’lik operasyonel kâr payı ve %6’lık sürdürülebilir global pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu paya, şirketin Çin’de gerçekleştirdiği %50 öz kaynak ortaklığının da katkısı olacak.

Nissan CEO’su Makoto Uchida, “Değişim planımız, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir. Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak kârlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için “Nissan Değerleri” (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir.” dedi.

Dört yıllık plan, Nissan’ın inovasyon, ustalık, müşteri-odaklılık ve kalite gibi konulardaki itibarı ve diğer yandan devam eden kültürel dönüşümü olmak üzere iki stratejik alana odaklanıyor.

Rasyonalizasyon; Etkinliği attırmak, maliyetleri düşürmek ve yeniden yapılanmak için güçlü hamleler:
Standart vardiya operasyonu varsayımı üzerinden, Nissan’ın üretim kapasitesini yıllık %20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek.
Fabrika kullanım oranını %80 üzerine çıkararak operasyonları daha kârlı kılmak.
Global ürün yelpazesini %20 oranında rasyonalize ederek, 69’dan 55 modelin altına inmek.
Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak. 
Batı Avrupa'daki Barselona fabrikasını kapatma planı.
Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek.
Endonezya'daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN'da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak.
Alliance ortaklarımız ile üretim, modeller ve teknolojiler de dahil olmak üzere kaynakları paylaşmak.
Temel pazarlar ve temel ürünleri önceliklendirmek:
Nissan’ın temel operasyonlarını Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklamak.
Nissan'ın Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa bölgelerindeki aktivitelerini uygun operasyonel seviyede tutmak için Alliance ortaklarının varlıklarından faydalanmak.
Güney Kore ve Rusya'daki Datsun faaliyet alanlarından ve ASEAN'daki bazı pazarlardan çıkmak.
Geliştirilmiş C ve D segmentindeki araçlar, elektrikli araçlar, spor otomobiller dahil olmak üzere, global temel model segmentlerine odaklanmak.
Önümüzdeki 18 ayda 12 model lansmanı yapmak.
2023 yılı sonuna kadar yıllık 1 milyondan fazla elektrikli araç satışı beklentisi ile, EV (Elektrikli araçlar) ve elektrik motorlu araçlarda, e-POWER dahil olmak üzere, bilinirliğimizi arttırmak.
Japonya'da iki elektrikli araç ve dört e-POWER aracın daha lansmanını gerçekleştirmek ve elektrifikasyon oranının satışların %60'ına çıkarmak.
20 pazarda 20'den fazla modelde ProPILOT gelişmiş sürüş destek sistemini tanıtmak, 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1.5 milyondan fazla adedi bu sistem ile donatılmış olarak hedeflemek. 


Uchida, “Nissan, dünya çapındaki tüm müşterilerine fayda sunmalıdır. Bunu başarmak için, rekabetçi olduğumuz pazarlarda, teknoloji ve ürün alanlarında atılımlar yapmalıyız. Bu yaklaşım, Nissan’ın DNA’sın da mevcuttur. Bu yeni dönemde, Nissan insan odaklı olmaya devam ederek, herkes için teknoloji geliştirmek ve sadece Nissan’ın yapabileceği şekilde çözüm bulmaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.




Groupe Renault, üç yıl içinde sabit giderlerini 2 milyar avro'dan fazla azaltmaya yönelik plan taslağını sundu

Sabit maliyetleri üç yılda 2 milyar avronun üzerinde azaltma hedefi, Grubun rekabet gücünü arttırmasını ve İttifak çatısı altında uzun vadeli gelişimini sağlamayı amaçlıyor. Plan taslağı, süreçlerin sadeleştirilmesi, araçların bileşen çeşitliliğinin azaltılması ve endüstriyel kapasitelerin yeniden yapılandırılmasıyla operasyonların verimliliğinin artırılmasını temel alıyor.

Planlanan değişiklikler, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla istişare ve sürekli bir diyalog içerisinde uygulanacak.

 Groupe Renault, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını bugün gerçekleştirdiği toplantı ile kamuoyuna açıkladı. 

Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, Grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi.

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu. 

Bununla birlikte, bu plan taslağı ile Groupe Renault’nun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa'daki faaliyetleri, elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde yoğunlaşacak. Fransa'da yoğunlaşacak olan bu büyük bölgesel mükemmellik merkezleri, Grubun hızlı toparlanmasında ana rol oynayacak. Grubun Flins ve Guyancourt'daki faaliyetleri yeniden düzenlenecek. 

Groupe Renault, kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla örnek bir diyalog içinde gerçekleştirilmek için her türlü çabayı gösterecek. 

İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa'da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak. 


Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, konu hakkında şunları söyledi: "Öngörülen dönüşümü başarabilmek ve bu planı uygulayarak Grubumuzu değerine kavuşturmak için varlıklarımıza, değerlerimize ve şirketin yönetimine olan güvenim tam. Planlanan değişiklikler, uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğinin ve gelişiminin sağlanmasında temel öneme sahip. Birlikte ve İttifak'ın ortaklarının desteği ile hedeflerimize ulaşacak ve Groupe Renault’yu gelecek yıllarda otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri haline getireceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve planlanan dönüşümün ancak Grubumuzun tüm paydaşlarına saygı gösterilerek ve örnek bir sosyal diyalog yoluyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."


Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise şunları söyledi: "Bu proje, belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra, Renault ve İttifak'ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel kârlılığımızı iyileştirmek ve Fransa'da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak." 


Projenin içerdiği ana unsurlar şöyle:

İttifak'ın yaklaşık 800 milyon avro değerindeki güçlendirilmiş varlıklarından faydalanarak verimliliği artırmak ve mühendislik maliyetlerini azaltmak:
Araç tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak: bileşen çeşitliliğini azaltmak, standardizasyonu artırmak, İttifak içerisinde Lider - Takipçi (Leader – Follower) programlarını geliştirmek.
Kaynakları optimize etmek: yüksek katma değerli stratejik teknolojilerin geliştirilmesini Île-de-France'ta bulunan mühendislik tesislerinde yoğunlaştırmak; yurtdışı Ar-Ge merkezlerinin kullanımını optimize etmek ve alt yükleniciler görevlendirmek; dijital olanaklardan daha fazla faydalanarak olanakları optimize etmek.

Üretim optimizasyonu ile yaklaşık 650 milyon avro tasarruf 


Endüstri 4.0 uygulamalarını genelleştirerek tesis dönüşümünü hızlandırmak
Yeni mühendislik projelerinde uygulama iyileştirmeleri: dijitalleşmeyi ve "tasarımdan- uygulamaya" ilişkisini hızlandırmak.
Endüstriyel kapasiteleri yeniden boyutlandırmak:
▪ Küresel üretim kapasitesini 2019'da 4 milyon araçtan 2024'e kadar 3,3 milyon araca çekmek (Harbour referansı).
▪ Üretime dahil olan işgücünü düzenlemek.
▪ Fas ve Romanya'da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, Grubun, Rusya'daki üretim kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve dünya çapında vites kutusu üretiminin rasyonelleştirilmesi çalışması.
▪ Fransa'da üretimi optimize etmeye yönelik dört çalışma hipotezi, başta sosyal ortaklar ve yerel yetkililer olmak üzere tüm paydaşlarla derinlemesine istişare edilecektir: 
▪Renault, Fransa'nın kuzeyinde elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar için bir mükemmellik merkezi oluşturma çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Douai ve Maubeuge tesislerine ilişkin bir gözden geçirme süreci başlatılması. 
▪Alpine A110 modelinin üretimi sona erdiğinde Dieppe tesisinin yeniden dönüşümü için tekrar planlama yapılması.
▪Choisy-le-Roi faaliyetlerinin Flins tesislerine aktarılmasını içeren döngüsel bir ekosistemin kurulması.


▪Renault Fonderie de Bretagne için ise stratejik bir değerlendirme başlatılması.



Destek operasyonlarının verimliliğinin artırılması, yaklaşık 700 milyon avro tasarruf ettirecek 


Genel giderler ve pazarlama giderlerinin optimizasyonu: pazarlama giderlerini optimize etmek için dijitalleşme, şirketin örgütlenmesinde rasyonelleşme, maliyetle ilişkili destek işlevlerinin azaltılması vs.

Kaynakların daha iyi tahsisi için faaliyetlerin yeniden yapılandırılması
Grubun temel faaliyetlerinin odak noktasının değiştirilmesi, özellikle şu kolları kapsayacaktır: 
RRG'nin (Renault Retail Group) Avrupa'daki entegre dağıtım ağının bir bölümü. 
Groupe Renault'nun Çin merkezli Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC) şirketindeki hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması. 

Bu projeler, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak.
Bu planı uygulamanın tahmini maliyeti ise 1,2 milyar avro seviyesindedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..