Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda (ve trafik kazalarında) İLK YARDIM

Sabahtan akşama, gençlikten ihtiyarlığa, doğumdan kaçınılmaz sona kadar hayatımız; bir çok güzellik ve iyilik  kadar zorluklara da sahne oluyor.Kimi ulaşım sırasında olmak üzere kazalar veya sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz..Hayatta kalmak ve hayat kurtarmak için ne yapılmalı, nasıl davranmalı?Bir kaza anında ilk adımda olay yerinin değerlendirilerek ilk yardımcı; kendisinin, olay yerinin ve hasta/yaralının güvenliğini sağlaması gerekmektedir..KORUMA

Olay yerinin görünebilir biçimde üçgen reflektörler kullanılarak işaretlenmesi,

Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması,

Kazaya uğrayan aracın kontağının kapatılması,

Olay yerinde sigara içilmemesi ve içilmesine izin verilmemesi,

Hasta/yaralıların kımıldatılmaması gerekmektedir.

 

BİLDİRME (112)


En hızlı şekilde acil yardım servisine haber verilmesidir.


İsim ve telefon numarası,

Olay yerinin adresi,

Olayın tanımı,

Hasta ya da yaralı sayısı,

Hasta ya da yaralıların durumu,

Mevcut imkânlar ve yapılan ilk yardım müdahalesi.                       

Acil yardım merkezince “tamam” denilmeden telefonun kapatılmaması gerekmektedir.


 


KURTARMA


Kurtarma, olay yerinde hasta/yaralılara yapılan ilk yardım uygulamalarını kapsar. 


Hasta/yaralıların korku ve endişelerin gidermeli,

Hasta/yaralıyı kayıp olarak görmemeli,

En iyi düzeyde ilk yardım verebilmek için kendisini formda tutmalıdır

İlk yardım uygulamalarını hasta/yaralıyı bulduğu yerde ve kımıldatmadan yapmalı, tehlike söz konusu ise doğru yöntemlerle uzaklaştırmalı,

Hasta/yaralıyı sıcak tutmalı,

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemeli,

Acil yardım merkezine (112) haber vermeli.

Hasta/yaralının kendisine emanet ettiği  eşyalardan sorumlu olmalı,

Hizmeti karşılığında asla maddi bir karşılık almamalı,

Hasta/yaralının durumunu değerlendirerek; gerekli ilk yardım uygulamalarını önceliklere göre yapmalı,

İlk yardımcı alkollü ise asla ilk yardım uygulamamalı,

İlk yardımcı sağlık personeli gibi davranmamalı,

Görevi tamamlayıncaya kadar hasta yaralıyı izlemeli ve yalnız bırakmamalıdır.Hayat Kurtarma Zinciri


Sağlık Kuruluşlarına  Haber Verilmesi


Olay Yerinde  Temel Yaşam Desteği


Ambulans Ekibi Müdahalesi


Hastane Acil Servisi Müdahalesi


 İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI


İlk Yardım Nedir?


Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.


İlk yardımcı kimdir?


İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.


İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?


Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.


 


İlk Yardım Temel Uygulamaları


Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.


Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.

Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.

Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.

Sigara içilmemelidir ve içilmesine izin verilmemelidir.

Gaz varlığı söz konusu ise; zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır, ortam havalandırılmalıdır.

Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarını kullanımına izin verilmemelidir.

Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır.

Hasta/yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.

Kanamalı durumlarda mutlaka Hepatit B, C, HIV/AİDS gibi hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir.

Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 )  haber verilmesidir.
112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.


 Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek

Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,

Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,

Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,

Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,

Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),

Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır. 

İlk Yardım Eğitimi - Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta Olay Yeri Değerlendirme

Kaynak ve Bilgi; http://www.ilkyardim.org.tr/
http://www.ilkyardim.org.tr/temel-ilk-yardim-bilgileri.html
http://www.ilkyardim.org.tr/hayat-kurtarma-zinciri.html
http://www.ilkyardim.org.tr/bebekler-icin-ilk-yardim.html
http://www.ilkyardim.org.tr/cocuklar-icin-ilk-yardim.html
http://www.ilkyardim.org.tr/yetiskinler-icin-ilk-yardim.html
https://youtu.be/A62xiCno2EE
https://www.youtube.com/c/AcikogretimSistemi/featured
https://www.youtube.com/watch?v=eYLu7dh6nUI&t=177s
https://www.youtube.com/channel/UCwUQwCGRDyd_ooyaXA_ISnA
https://www.youtube.com/watch?v=tUrZGH1c1Pg&list=PLZLZ5D8WiCTIWY_112qZnnuf40Jkw6EXV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zPizGkqD1JI&list=PLZLZ5D8WiCTIWY_112qZnnuf40Jkw6EXV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nR5_ltVb5GU
https://www.youtube.com/c/PerpaTv/about
https://www.youtube.com/c/PerpaTv/featured
https://www.youtube.com/watch?v=rQ4EA0SyfDM
https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR-50543/ilk-yardim.html
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/tsh1.pdf
https://ailevecalisma.gov.tr/media/1323/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-hayat%C4%B1nda-ilk-yard%C4%B1m-el-kitab%C4%B1.pdf
https://aybu.edu.tr/isg/contents/files/1-ILKYARDIM_TEMEL_BILGILERpdf.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..